شورای ولایتی هرات جنبش ملی اسلامی
گزارشات شورای ولایتی هرات از پرویزبشرمل
درباره وبلاگ


این وبلاگ کارکرد های شورای ولایتی هرات حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان را به اطلاع علاقه مندان میرساند.
پرویزبشرمل ریس شورای ولایتی هرات جنبش ملی اسلامی افغانستان

امروز پنجشنبه اول سرطان ده حزب سیاسی در دفتر شورای ولایتی هرات جنبش ملی اسلامی شورای احزاب سیاسی هرات را تشکیل دادند که حاجی پرویزبشرمل ریاست دوره ای این جلسه را پیش میبرد  در پایان نشست توافقنامه ای جهت پیشبرد فعالیت های بعدی قرار ذیل به تصویب رسید

بنام خدا

وامرهم شورا بینهم

 

در یک دهه اخیر کشور عزیزما افغانستان شاهد تحولات و تجربیات گوناگون در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوده است که بدون شک پیشرفت ها و دست آورد های متعدد نتیجه تلاش، مبارزات و مجاهدت های ملت شریف افغانستان در ادوار مختلف تاریخ ما میباشد. اما ضعف قوا ، حکومتدارای ناتوان و عدم تطبیق قانون باعث شده است تا وضعیت امنیتی و اقتصادی مردم روز به روز نزول نموده و کشور را به طرف یک بحران عظیم سوق دهد و بین مردم و قوای ثلاثه دولت یک فاصله و شکاف عمیق ایجاد نماید که بدون شک زون غرب و ولایت هرات نیز از این رهگذر مستثنی نیست.

مشکلات فراوان مردم باعث این گردید تا نمایندگان احزاب سیاسی راجسترشده و قانونی در زون غرب وولایت هرات با درک مسولیت های خود به ایجاد یک شورای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهت تفاهم، انسجام و ترتیب یک پالیسی مشترک محلی اقدام نمایند تا از این طریق بتوانند یکجا با تفاهم و بسیج مردم  به حل مشکلات، معضلات و پرابلم های ولایتی بپردازند.

همچنین با تقویت و دادن روحیه به نیروهای امنیتی در تأمین امنیت، صلح و ثبات مسولیت خودرا ادا نمایند.

و با نظارت برعمل کرد حکومت محلی از عملکرد مثبت آنان تقدیر و از بعضی خلاها و سوی استفاده های فردی و جمعی خلاف منافع مردم مطابق قانون جلوگیری به عمل آورند که جهت فعالیت های بعدی احزاب سیاسی عضو این شورا توافقنامه ذیل را به تصویب و سرلوحه کار خود قرار دادند.

 

بنام خدا

توافقنامه شورای احزاب سیاسی زون غرب و ولایت هرات

1-     این توافقنامه به منظور ایجاد هم آهنگی بین احزاب سیاسی در سطح زون غرب و ولایت هرات میباشد.

2-     همه احزاب سیاسی عضو این شورا در امورات حزب شان آزاد و مستقل اند به استثنائی مسایل و موضوعات که در شورا ی احزاب سیاسی  جهت دفاع از منافع مردم در زون غرب و ولایت هرات تصویب میگردد.

3-     احزاب سیاسی عضو این شورا اهداف مشترک ملی و مردمی را در نتیجه نشست ها و تقاهمات شان تعقیب و پیگیری می نمایند.

4-     تمام موضعگیری های شورا جهت منافع مردم ولایت هرات و زون غرب بوده و برای بهبود  وضعت سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و ارایه راهکار ها و نقد و بررسی کارکرد حکومت محلی در بخش های مختلف ولایت هرات میباشد.

5-     برای اینکه فیصله های شورا از موثریت بیشتر برخوردار گردد شرکت اعضای شورا یا نماینده با صلاحیت شان  در جلسات هفته وار حتمی می باشد.

6-      اقدامات کمیته های شورا باید با مشوره اعضای شورا انجام شود.

7-     احزاب سیاسی عضو این شورا تحت عنوان حزب مربوطه خویش می توانند هر نوع فعالیت و موضعگیری داشته باشند اما تحت عنوان شورای احزاب سیاسی چنین حقی ندارند .

8-     احزاب سیاسی عضو این شورا می توانند پالیسی مشترک ولایتی و حوزوی داشته باشند.

9-     صدور اعلامیه یا بیانیه شورای احزاب سیاسی بعد از فیصله شورا مورد تائید است.

10- شورای احزاب سیاسی حق موضیعگیری در برابر جناح های کلان سیاسی در مرکز را ندارد.

11- در صورتیکه عضوی از اعضای این شورا بنا به دلایلی با فیصله شورا توافق نداشته باشد می تواند تذکر دهد اما باید مصوبات شورا را امضا نموده و فیصله اکثریت را بپذیرد.

12- منشی شورا گزارش عمده سیاسی هر هفته را مقدمتا  به اعضای جلسه ارائه بدارد.

13- احزاب عضو این شورا در عین وقت عضوی شورای دیگر احزاب سیاسی در هرات و زون غرب شده نمی توانند.

14-                       تجلیل از روز های تاریخی ، ملی و بین المللی از برنامه های کاری شورای احزاب سیاسی می باشد.

تذکر:- قبل از تصمیم گیری در باره تجلیل هر روز باید نشستی صورت بگیرد.

15- شورای احزاب سیاسی نیاز به ایجاد چند کمیته طبق ضرورت دارد مانند کمیته : الف- فرهنگی وتبلیغی   

ب -  مالی واداری

16- شورای احزاب سیاسی در سطح زون غرب و ولایت هرات ناظر بر عملکرد نیرو های اجراییوی دولتی و موسسات خارجی و داخلی بوده در صورت مشاهده ابتدا آن ها را مشوره دهی نموده و در صورت اصلاح نشدن انتقاد و مطابق قانون احزاب سیاسی اقدام مینماید.

17- احزاب سیاسی عضو این شورا صرف در برابر فیصله های شورا مسئول و ملزم اند و الزامیت دیگری در برابر همدیگر ندارند.

18- اجندای هر جلسه در جلسه قبل مشخص شده و در جلسه کوشش شود روی همان اجندای مورد نظر بحث و تبادل نظر صورت بگیرد.

19- جلسات اضطراری به پیشنهاد یک عضو و تایید یک ثلث اعضا شورا می تواند دایر گردد.

20- فیصله ها و تصاویب این شورا بالای همه اعضای شورا الزامی بوده و نقض آن تنها به فیصله های بعدی شورا ممکن می باشد.

21- احزاب سیاسی عضو این شورا در برابر فیصله ها و مصوبات شان پاسخگومی باشند.

 

این توافقنامه در 21 ماده به تصویب رسیده و قابل قبول همه احزاب عضو شورا میباشد.

 

 

 

به گزارش خبرنگار افتخاری شبکه اطلاع رساني افغانستان (afghanpaper) تظاهرات مردمی امروز پس از ادای نماز جمعه ، سراسر شهر هرات را فرا گرفت.

تظاهر کنندگان با سردادن شعار های مرگ بر آمریکا ، مرگ بر کفار و خارجی ها بسوی نمایندگی سیاسی آمریکا به حرکت درآمدند.

در میان تظاهر کنندگان تعدادی با قصد برهم زدن اوضاع امنیتی شهر ، به پولیس حمله ور شده و تعداد دیگری را نیز تحریک کردند که بر نیروهای پولیس حمله کنند.

در این گیر و دار ، چندین موتر پولیس به آتش کشیده شد و گفته می شود که تعداد شش افسر پولیس نیز به شهادت رسیدند.

این درگیری و خشونت به دیگر نقاط شهر نیز کشیده شده و تاکنون بیش از 50 زخمی در شفاخانه هرات بستری گردیده اند.

یکی از مسولین شفاخانه هرات که نخواست نامش برده شود به خبرنگار ما گفت ، از میان افرادی که به این شفاخانه انتقال یافته اند ، 7 تن کشته و بیش از 60 زخمی بوده است.

اظهارات مردمی حکایت دارد که بر اثر آتش زدن موترهای پولیس ، یکی از آن موترها انفجار کرده و 20 تن را زخمی نموده است.

در تظاهرات خشونت بار باشنده گان ولایت هرات در اعتراض به سوزاندن قرآن کریم از سوی نیروهای امریکایی، 57 نفر کشته و زخمی شدند.
محی الدین نوری سخنگوی والی هرات در یک نشست خبری به رسانه ها گفت: «در تظاهرات امروزی که در ولسوالی های ادرسکن، شیندند، بندر تجارتی تورغندی و شهر هرات صورت گرفت، هفت نفر کشته شده و بیش از پنجاه نفر زخمی شده است.»
سخنگوی والی هرات افزود که تا اکنون 22 سرباز پولیس در پیوند به تظاهرات خونین امروزی بازداشت شده اند.
او هم چنان گفت که دو فرد مسلح دیگر که در میان تظاهر کننده ها دست به خشونت و آشوبگری می زدند نیز؛ بازداشت شده اند.
به گفتۀ سخنگوی والی هرات تا هنوز دقیقن معلوم نیست که چند نفر از اعتراض کننده ها و چند نفر از افراد پولیس کشته شده اند؛ اما او تأکید کرد که در میان کشته شده ها و زخمی های تظاهرات امروز، هم پولیس و هم اعتراض کننده ها شامل هستند.
در همین حال باشنده گان ولسوالی شیندند هرات می گویند که رقم کشته شده ها و زخمی های تظاهرات امروزی در هرات بیشتر از ارقامی است که سخنگوی والی هرات ارایه کرده است.
آن ها می گویند که تنها در شیندند بیش از پنجاه نفر زخمی شده اند و چهار عراده موتر رنجر مربوط پولیس به آتش کشیده شده است.


در ادامۀ تظاهرات خشونت آمیز در شهر هرات، مظاهره کننده ها یک موتر نوع رنجر پولیس را به آتش کشیده اند.
خبرنگار بست باستان از محل حادثه می گوید که تظاهر کننده ها هم چنان چندین موتر دیگر پولیس را به سنگ بسته و تخریب کرده اند.
به گفتۀ او، درگیری میان پولیس و تظاهر کننده ها زمانی آغاز شد که افراد پولیس مانع پیشروی تظاهر کننده ها به سوی قنسولگری امریکا شدند.
این درگیری تلفاتی هم در پی داشته است، اما تا هنوز رقم دقیق کشته شده ها و زخمی ها معلوم نیست.
محی الدین نوری سخنگوی والی هرات کشته و زخمی شدن چندین نفر را در این تظاهرات تأیید می کند؛ اما می گوید که تا به حال معلوم نیست که کشته شده ها و زخمی ها چند نفر هستند.
گفتنی است که تظاهرات در شهر هرات ادامه دارد و تظاهر کننده های خشمگین می خواهند که به قنسولگری امریکا در هرات داخل شوند.

 پس از گذشت چهار روز از آتش زدن قرآنکریم توسط نظامیان آمریکایی در پایگاه نظامی بگرام ، مردم ولسوالی شیندند هرات ، پس از ادای نماز جمعه با برپایی تظاهرات ، خشم و انزجار خود را از حضور و عملکرد نیروهای نظامی خارجی بخصوص امریکایی ابراز داشتند و خواهان خروج این نیروها از کشور گردیدند.

متاسفانه تعدادی فرصت طلب در ولسوالی شنیند هرات این تظاهرات را به خشونت کشیدند و در درگیری میان برخی مظاهر کنندگان و پولیس ، حدود 20 تن زخمی گردیدند.
در میان زخمی شدگان ، یک پولیس نیز دیده می شود.

همچنین تظاهرات ضد آمریکایی در ولسوالی ادرسکن هرات نیز به خشونت کشیده شد که در نتیجه سه پولیس و هشت غیر نظامی زخمی گردیدند.

سادات علوی - هرات

 

به مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان! مقام محترم مستحضر هستند که با وارد شدن اداره څارنوالی(دادستانی کل) در قضایای انتخاباتی و کشاندن پای ستره محکمه (دادگاه عالی) در بحث انتخابات، موضوع انتخابات متاسفانه از بستر و محور اصلی آن به دور رفته و

نهایتاً با اعلان تصمیم محکمه اختصاصی(دادگاه ویژه) حقوقی انتخابات اوضاع پیچیده تر از گذشته شده است. و تا هنوز نظری که بتواند طرف‌های ذیدخل در قضیه انتخابات را قناعت دهد ارایه نشده و این درحالیست که اسناد ناقص فرستاده شده از سوی محکمه(دادگاه) نیز هیچ روزنه‌ای برای حل این مشکل نگشود.

بنابراین کمیسیون مستقل انتخابات در جلسه کمیسیونی مورخ 14/4/1390 خویش جهت پایان بخشیدن به معضله کنونی چنین تصمیم اتخاذ نمود.

 1- کمیسیون مستقل انتخابات درمحدوده زمانی تعیین شده مطابق به صلاحیت‌ها ومسوولیت‌های تفویض شده بر بنیاد ماده 156 قانون اساسی و قانون انتخابات ، امور مربوطه را درشرایط دشوار انجام داده و کمیسیون شکایات انتخاباتی به عنوان محکمه انتخاباتی در تمامی امور مربوط به انتخابات نظارت داشته و به آن رسیده گی نموده و پس از تطبیق نتیجه شکایات انتخاباتی در مورد حذف شماری از نامزدان و راه دادن شمار دیگر به ولسی جرگه‌ی شورای ملی کشور، فهرست نهایی را جهت تایید و تطبیق به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده و قانوناً از سوی کمیسیون انتخابات جهت اعلام فهرست نامزدان برنده ی انتخابات ولسی جرگه سال 1389 اقدام صورت گرفته است که مطابق ماده 62 فقره 6 قانون انتخابات این تصمیم نهایی می‌باشد.

با آنکه تطبیق تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی اشکالاتی را از لحاظ مسلکی متوجه کمیسیون مستقل انتخابات نموده بود، کمیسیون مستقل انتخابات با توجه به صلاحیت های قانونی کمیسیون شکایات انتخاباتی، هیچ نوع اعتراضی نسبت به عملکرد آن کمیسیون انجام نداد، چون چنین امری در محدوده‌ی صلاحیت های کمیسیون انتخابات بر مبنای قانون نبوده است.

2- کمیسیون مستقل انتخابات ازآغاز روند به این باور بوده که درقضیه انتخابات غیر از کمیسیون‌های انتخاباتی که برمبنای قانون ایجاد گردیده،هیچ مرجع دیگری صلاحیت رسیدگی و پرداخت به مسایل انتخاباتی را ندارد، مگر درمواردی که قانون به آن صراحت داشته باشد.

3- ادارات عدلی و قضایی هنگامی می‌توانند قضیه افراد را مورد پیگرد قانونی قرار دهند که از طریق کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از بررسی به اداره څارنوالی(دادستانی) جهت تحقیق و تعقیب از منظر جرمی فرستاده شده باشد.

کمیسیون انتخابات به این باوراست که قضایای جرمی غیر از موضوعاتی است که در قانون انتخابات منحیث تخلف انتخاباتی که رسیدگی آن مربوط کمیسیون شکایات انتخاباتی است تعریف گردیده؛ و بدون شک موضوعاتی که در قانون جزای افغانستان جرم پنداشته شده باشد پس از تشخیص کمیسیون شکایات انتخاباتی از طرف مراجع مربوطه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

جرایم فراتر از تعریف و وضاحت قانون انتخابات، می‌تواند مطابق قوانین نافذه کشور از طرف مراجع عدلی و قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.

 4- برای حل اختلافات موجوده تنها کمیسیون مستقل انتخابات می‌تواند باصلاحیت‌های قانونی که در قانون انتخابات تصریح گردیده، اقدام نماید زیرا پس از پایان دوره کاری کمیسیون شکایات انتخاباتی صلاحیت‌های آن کمیسیون مطابق ماده ( 62) فقره ( 7 ) قانون انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات تفویض شده که بر این اساس با استفاده ازصلاحیت‌های تفویض شده کمیسیون شکایات انتخاباتی به کمیسیون مستقل انتخابات، این کمیسیون می‌تواند قضیه را منحیت یک شکایت انتخاباتی که از سوی څارنوالی و محکمه به گونه‌ی که ابراز گردیده، یکبار دیگر مورد بررسی همه جانبه قرار دهد، بررغم این که این بررسی از لحاظ زمانی موجه نخواهد بود، اما از لحاظ صلاحیت های وظیفوی و رعایت مصالح علیای کشور با توجه به وضعیت حساس موجود، توجیه پذیر است.

5- کمیسیون مستقل انتخابات از ریاست جمهوری کشور می‌خواهد به تمامی دعاوی حقوقی و جزایی بحث انتخابات ولسی جرگه سال 1389 که شامل کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز می شود و از طرف نهاد های عدلی و قضایی دنبال می گردد پایان بخشیده و تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات را که بعد از منظوری پیشنهاد عملی خواهد نمود،

وآنرا نهایی دانسته و دست همه ادارات و نهاد های دولتی و غیر دولتی را از بحث انتخابات کوتاه سازند ، البته افرادی که جرایم غیر از تخلفاتی انتخاباتی را مرتکب شده باشند و اسناد موثق علیه آن ها وجود داشته باشد می توانند از طریق مراجع قانونی به قضایای آنها رسیده گی صورت گیرد.

۶- کمیسیون مستقل انتخابات معتقد است، که ریاست جمهوری اسلامی افغانستان منحیث رییس قوه ثلاثه کشور و نظارت کننده ازتمامی ادارات دولت جمهوری اسلامی افغانستان پیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات را ملاحظه فرموده و به آن صحه بگذارند، کمیسیون مستقل انتخابات موضوع را منحیث صلاحیت وظیفوی مورد مداقه قرار داده اسناد و مدارک ارسالی محکمه اختصاصی را با اسناد معتبری که نزد کمیسیون مستقل انتخابات قرار دارد مقایسه می نماید

و اگر موردی را دریابد که موجه باشد، می تواند تصمیم قانونی اتخاذ نماید، البته چنین کاری نمی تواند منافی نهایی بودن نتایج انتخابات باشد زیرا با حفظ نهایی بودن نتایج هرگاه اسنادی دریافت گردد که نشان دهد شخص دیگری به جای یکی از برنده های کنونی برنده بوده است، بدون شک عدالت نباید پامال گردد

و جهت تأمین عدالت از طرف مرجع اصلی آن که کمیسیون مستقل انتخابات است به آن رسیدگی شود و چنین امری مستلزم یک مهلت کوتاه زمانی است تا غور بیشتر و تعمق بهتر صورت گیرد. طرح شش ماده‌یی فوق جهت منظوری به مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم است. بااحترام

 

 

سه شنبه 1390/03/24 :: 0 :: نويسنده : پرویزبشرمل
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، جلالتمآب حامد کرزی بنابر دعوت رسمی رئیس جمهوری اسلامی پاکستان، جلالتمآب آصف علی زرداری به تاریخ 10 الی11 ماه جون 2011، مطابق به 20 الی 21 جوزای سال 1390، بازدید رسمی از جمهوری اسلامی پاکستان به عمل آورد.


ادامه مطلب ...
چهارشنبه 1390/03/18 :: 19 :: نويسنده : پرویزبشرمل

امار تلفات حملات روز دوشنبه ۹ جوزا در شهر هرات تا كنون به 12کشته و نزديك به چهل زخمي افزايش يافته است. احتمال دارد كه بدليل وخيم بودن وضع زخمي ها بر امار تلفات همچنان افزوده گردد.ادامه مطلب ...

شورای ولایتی هرات جنبش ملی ختم قرآن شریف را  با اشتراک اعضای شورا سمین بارکزای عضوی کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه و جمعی از بزرگان و فامیل های داغدیده برگزار کرد.

شورای ولایتی هرات جنبش ملی و محترمه سمین بارکزای عضوی کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه حملات وحشیانه گروه ددمنش طالبان را که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد زیاد از هموطنان شریف شهر هرات گردید به شدت محکوم میکنند و عمل وحشیانه را که بیش از یازده تن را شهید و چهل تن را زخمی ساخت کار دشمنان مردم افغانستان و امنیت هرات خواندند.

همچنان از نیروهای امنیتی که توانستند ابعاد این حادثه را مهار و مدفون نمایند ستایش به عمل آمد

پیروزی های اخیر امنیت ملی که منجر به دستگیری پانزده تن از سازمانده گان این عمل وحشیانه  و کشف مقدار زیاد مهمات و واسکت های انتحاری  گردید ستودند. همچنان برای شهدا بهشت برین به زخمیان شفا عاجل و به بازمانده گان صبر جمیل آرزو گردید

 

قبل از ظهر شنبه 7جوزا محفلي به ابتكار شوراي ولايتي هرات جنبش ملي در مركز ولسوالي انجيل تدويريافت ابتدا حسام الدين شمس ولسوال انجيل و محمدامين حكومت قوماندان امنيه انجيل به تشريح كار و فعاليت هاي انجام شده پرداختند متعاقبا خانم سمين باركزاي نماينده مردم هرات در ولسي جرگه وعضوی شورای ولایتی هرات جنبش ملی سخنراني كرد پرويزبشرمل ريس شوراي ولايتي هرات جنبش ملي بعد از تحليل اوضاع اساس كشور ضمن تقدير از كاركردهاي مسولين ملكي و نظامي ولسوالي انجيل و همكاري مردم با مسولين اين ولسوالي بار ديكر از مردم خواستار ان شد كه دوشادوش نيروهاي امنيتي به امنيت مناطق خود كوشا باشند چون طالبان پلانهای وسیع جهت برهم زدن امنیت هرات بخصوص ولسوالی انجیل که قلب هرات است دارند و فقط با بیداری وهمکاری شما مردم این پلان ها  خنثی خواهدشد .سخنرانان بعدي هريك داكتر محمد عبادي عضوي شوراي ولايتي جنبش ملي سيدابوبكر ريس شوراي مردمي انجيل و دوتن از اربابان و قريه داران صحبت نمودند در اخير تقدير نامه هاي شوراي ولايتي هرات جنبش ملي اسلامي افغانستان به مسولين ولسوالي انجيل توسط پرویزبشرمل ريس شوراي ولايتي هرات جنبش ؛ سمين باركزاي عضوي مجلس نماينده كان ؛ و چندتن ديگر از مسولين شورای ولایتی هرات جنبش هدا شد محفل ضمن استماع بعضي شكايات موي سفيدان و قريه داران براي سمين باركزاي عضوي ولسي جرگه با دعاييه ختم كرديد
یام تسلیت سیدنورالله سادات ریس شورای مرکزی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان
با درد و دریغ فراوان از شهادت نا بهنگام افسر جوان و دلیر شهید ایرج بزگرمل برادر پرویزبشرمل اگاهی حاصل نمودم که بینهایت متاثر گشتم بدینوسیله مراتب تسلیت خود و دارانشای شورای مرکزی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان را خدمت فامیل محترم شان عرض نموده برای شهید بهشت برین و برای بازمانده گان ان شهید صبر جمیل از بارگاه خداوندمتعال ارزومندم

 

شهید ایرج بزگرمل قوماندان قرارگاه قل اردوی ۲۰۷ ظفر فرزند عبدالقیوم بزگرمل در سال ۱۳۶۲ در شهر هرات متولد گردید درسال ۱۳۸۱ بعد از فراغت از لیسه هاتفی شامل فاکولته ادبیات هرات گردید وی همچنان نظربه عشق و علاقه که به وطن داشت در سال ۱۳۸۶ شامل کورس های عالی افسران شد و در سال ۱۳۸۷ موفقانه به رتبه لمری بریدمن فارغ گردید و به حیث قوماندان بلوک کوماندو در ولایات هلمند کندهار خوست لقمان ننگرهار کابل میدان وردک لوگر کندز فراه غور بادغیس وهرات با شجاعت تام از وطن دفاع نمود و چندین بار از مقامات بلند وزارت دفاع مدال های افتختار کسب نمود درسال ۱۳۸۹ بعد از ترفیع به حیث قوماندان قرارگاه قول اردوی ۲۰۷ ظفر تعین گردید با درد و دریغ که بتاریخ ۹ حمل ۱۳۹۰ در ولایت بلخ جام شهادت نوشید روحش شاد و خاطرش گرامی باد.
شورای ولایتی هرات حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان تحت ریاست استاد پرویزبشرمل ریس این شورا بعد از غور و بررسی های همه جانبه محترم الحاج غلام قادراکبر و سمین بارکزای را به ولسی جرگه کاندید داده و با تمام نیرو در کمپاین اشتراک ورزیده و جناب غلام قادراکبر و سمین بارکزای موفق به کسب رای قابل ملاحظه برای راه یافتن ولسی جرگه شدند که این موفقیت را به تمام اعضا هواخواهان و طرفداران حزب ملیونی جنبش ملی اسلامی افغانستان تبریک میگویم

این فهرست بر اساس فهرست احزاب ثبت شده در وزارت عدلیه افغانستان ترتیب شده و تاریخ ثبت این حزبها هم به ترتیب تاریخ ثبت آنها در این وزارت است.ادامه مطلب ...
چهارشنبه 1388/10/02 :: 9 :: نويسنده : پرویزبشرمل
چند روز قبل یک دختر 14 ساله را در مرکزشهر هرات اختطاف و به وی تجاوز نمودند که در پیوند با این رویداد هشت تن گرفتار و فرد ربوده شده نیز از بند رها شدند.ادامه مطلب ...
یک محموله بزرگ لوازم لابراتوری که بیست و پنج سال قبل شوروی سابق لوازم مورد نیاز عملی در رشته های فزیک، بیولوژی ، ساینس و ریاضی به معارف افغانستان کمک کرده بود در گدام مکتب محجوبه هروی در مركز شهر هرات بدست امد.ادامه مطلب ...
دوشنبه 1388/09/23 :: 11 :: نويسنده : پرویزبشرمل
یکی از شهرهای کهن افغانستان که در قطار بلاد قدیم مشرق زمین قرار میگیرد، شهر باستانی هرات است که در حوزۀ حاصل خیز و شاداب هری رود افتاده و در قدیمترین مأخذ ادبی آریائی نام و نشان آن مذکور است.

ادامه مطلب ...
پنجشنبه 1388/08/07 :: 22 :: نويسنده : پرویزبشرمل

پنجشنبه 1388/08/07

حمایت وسیع مردم هرات از حامدکرزی

بیش از دو هزار تن از علما ء روشنفکران ء نماینده گان احزاب سیاسی بشمول حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان ء حزب وحدت ء حزب الله ء افغان ملت ء حزب اسلامی  و جوامع مدنی ء موی سفیدان ء سران اقوام ء وکلای نواحی مختلف و ولسوالی های پانزده گانه هرات طی گرد همایی در تالار بزرگ مولانا جلال الدین محمد بلخی درشهر هرات حمایت و پشتیبانی خویش را از کاندیداتوری جلالتماب محترم حامدکرزی اعلام داشتند. سخنرانان هر یک :

۱-مولوی خداداد صالح ریس شورای علما و روحانیون زون غرب

۲-داکتر همایون عزیزی ریس شورای ولایتی هرات

۳-مولوی گل احمد وکیل مردم ادرسکن درپارلمان

۴-عبدالسلام قاضی زاده وکیل مردم غوریان در پارلمان

۵-عزیز احمد نادم وکیل مردم پشتون زرغون در پارلمان

۶-فوزیه گیلانی نماینده مردم گذره در پارلمان

۷-سیدشریف ایلانی نماینده مجاهدین

۸-وکیل زرین وکیل مردم کهسان در پارلمان

و تنی چند از نماینده گان شورای ولایتی و مسولین احزاب سیاسی ء بزرگان اقوام مختلف ساکن در هرات راجع به شخصیت جناب حامدکرزی صحبت نموده و وی را یک شخص مناسب برای پست ریاست جمهوری دانستند.

در پی کشانیده شدن انتخابات به دور دوم و اعلام حمایت شورای ولایتی هرات حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان مطابق به هدایت محترم الحاج سترجنرال عبدالرشید دوستم رهبر موسس و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و فیصله دارالانشا شورای مرکزی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان تحت ریاست محترم سیدنورالله سادات ریس شورای مرکزی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان مبنی بر حمایت از کاندیداتوری جلالتماب محترم حامد کرزی روز دوشنبه ۴عقرب ۱۳۸۸تعدادی از مسولین احزاب سیاسی و جامعه مدنی در دفتر شورای ولایتی هرات حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان تشکیل جلسه دادند.

ابتدا پرویزبشرمل ریس شورای ولایتی هرات جنبش ملی اسلامی افغانستان اوضاع سیاسی افغانستان را به بحث گرفته و رفتن انتخابات را به دور دوم بنفع هر چه بیشتر ثبات و امنیت کشور دانسته و نقش حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان را در انتخابات دور اول و دور دوم بر جسته ساخته و خواستار حمایت سایر احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی از کاندیداتوری حامدکرزی شد وی افزود :

جناب حامدکرزی که هشت سال قبل زمام امور را پس از حاکمیت طالبان متحجر بدست گرفت تقریبا تمامی زیر بنا های اقتصادی و فرهنگی کشور از بین رفته بود و توانست با تدبیر و درایت کشور را یکجا با نیرو های وطندوست و صلح خواه بسوی ثبات نسبی سوق دهد که میتوان تشکیل لوی جرگه ها قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری پارلمانی وشوراهای ولایتی را از جمله دست آورد های عمده دوره قبلی ایشان برشمرد و در ین دور قرار گرفتن حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان با برنامه راه بیرون رفت از بحران که در سومین گنگره پر افتخار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان تصویب شد در تیم کاری ایشان نمونه از تغیرات عمده در سیاست های بعدی جناب حامدکرزی میباشد و تنها گزینه که بتواند افغانستان را از این بحران در شرایط کنونی نجات دهد حامدکرزی است پس بیاید با بسیج نیروهای سالم اندیش صف کمپاین جناب ایشان را تقویت نموده که با رای قابل ملاحظه موفق انتخابات گردند.

متعاقبا بعضی از نماینده گان احزاب سیاسی بالترتیب:

۱- عبدالعزیزساغری مشاورشورای ولایتی هرات جنبش

۲-عبدالخلیل عمادی مسول حزب آزادی خواهان

۳- محمد رفیع ملکزی مسول شورای دسولی جرگه

۳- خلیل الله فایزتیموری مدیر مسول ماهنامه پیام هریوا

۴-غلام حسن مجروح نماینده حزب د سولی ملی غورزنگ

۵- عبدالقادرکامل مسول حزب ملی هیواد

۵- خلیل پارسا نماینده نهضت ملی جوانان

۶- خانم مسعوده کروخی عضو جامعه مدنی

۷- نماینده اتحادیه ملی کارکنان

۸- نماینده اتحادیه اصناف

۹- انجینر الله داد احمدی نماینده قوم ترکمن

۱۰ - بشیراحمدسلطانی ریس جنبش جوانان هرات

و تن چند پیرامون انتخابات و تبلیغ برای کشانیدن مردم به پای صندق های رای صحبت کردند و در اخیر قطعنامه مشترک کمیسیون احزاب سیاسی و نهاد های جامعه مدنی در حمایت از کاندیداتوری حامدکرزی به اکثریت ارا به استثنای نماینده گان حزب متحد ملی تهیه و به دفتر کمپاین حامد کرزی و رسانه ها سپرده شد.

شوراي ولايتي هرات جنبش ملي اسلامي افغانستان حمايت مجدد خود را از كانديداتوري جلالتماب حامد كرزي اعلام نمود

 

شوراي ولايتي هرات حزب جنبش ملي اسلامي افغانستان تشكيل جلسه داد                                   

درپي نا امنيي هاي اخير ولايت هرات و افزايش حملات انتحاري ، ترور ، اختطاف ،سرقت هاي مسلحانه و خود سري هاي بعضي افراد سودجو و بي بند و بار و عدم اعلام به موقع نتايج انتخابات رياست جمهوري و شورا هاي ولايتي در وقت تعين شده و كشانيده شدن انتخابات به دور دوم  شوراي ولايتي هرات جنبش ملي اسلامي افغانستان در دفتر آن شورا تدوير جلسه نمود.

اعضاي جلسه روي مسايل روز و تحولات اخير كشور بحث نمودند و اكثريت مشكلات بوجود امده را عدم اعلام به موقع نتايج انتخابات برشمردند و همچنان درپي كشانيده شدن انتخابات به دور دوم حمايت خود را مطابق به فيصله شوراي مركزي جنبش ملي اسلامي افغانستان مبنی بر حمایت از کاندیداتوری جلالتماب محترم حامدکرزی اعلام نمودند .

همچنان استاد پرويز بشرمل مسول شوراي ولايتي هرات جنبش ملي اسلامي افغانستان دلايل عدم اعلام به موقع نتايج انتخابات و چگونگي كشانيده شدن انتخابات به دور دوم  را به بحث گرفته و خاطر نشان ساخت كه كسانيكه سنگ اندازي مي نمايند و با دلايل غير معقول و افترا باعث هرج و مرج و اخلال امنيت مي شوند دوستان مردم افغانستان نبوده بلكه كساني هستند كه به دستور دشمنان مردم افغانستان فعاليت هاي سياسي منفي را انجام داده و منافع شخصی خود را بر منافع ملی ترجیع میدهندهمچنان در ادامه افزود :

اعضاي پر افتخار و رزمنده حزب جنبش ملي اسلامي افغانستان كه به هدايت محترم الحاج ستر جنرال عبدالرشيد دوستم رهبر موسس و بنيانگذار حزب جنبش ملي اسلامي افغانستان و فراخوان شوراي مركزي حزب جنبش ملي اسلامي افغانستان تحت رياست محترم سيد نورالله سادات ريس شوراي مركزي حزب جنبش ملي اسلامي افغانستان باتمام نيرو و امكان از كانديداتوري جلالتمآب محترم حامد كرزي با گردهمایی های وسیع مردمی حمايت و پشتيباني نمودند که جناب حامد كرزي با اخذ بيش از ۵۴ درصد آرا برنده اين دور انتخابات گردید ولی متاسفانه بنابر بعضي عوامل داخلي و خارجي انتخابات به دور دوم كشانيده شد .

ما بار ديگر مانند مرحله قبل و بلكه منسجم تر از قبل با انگيزه و عشق به پاي صندوق هاي راي رفته و به حامد كرزي اين كانديد موفق و مورد نظر حزب محبوب خود راي میدهیم و  خواستار آنیم كه نقش و سهم ارزنده خويش را در دولت آينده تحت زعامت حامد كرزي ببينیم و بتوانیم در پهلوي ساير نيرو ها وطندوست در تامين امنيت و صلح سراسري در كشور فعاليت نمايم . سیاست معقول حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان مبنی بر حمایت از کاندیداتوری حامدکرزی باعث این شد که عظمت و توان سازماندهی توده های وسیع مردمی را در اکثریت نقاط کشور به نمایش گذاشته و محبوبیت محترم الحاج سترجنرال عبدالرشید دوستم رهبر موسس و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و جایگاه حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان را در بین اقشار مختلف جامعه به تصویر کشیده شود که این حزب توانسته جایگاه خاص خود را در بین اقوام مختلف افغانستان باز نموده و به یک نیروی عظیم مردمی تبدیل شده و موضع گیری های این حزب میتواند بسیاری فورمول های سیاسی را تغیر دهد .

پس هیچ کس و نیروی نمیتواند نقش حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان را در دولت آینده نادیده گرفته و بدون این حزب یک دولت مقتدر و فراگیر تشکیل دهد .

همچنان تعدادي از اعضاي شوراي ولايتي هرات حزب جنبش ملي اسلامي افغانستان در تركيب استاد پرويز بشرمل مسول شوراي ولايتي هرات جنبش و عضوي كميته سياسي شوراي مركزي ، آغمراد تركمن عضوي كميته سياسي شوراي مركزي ، انجينر الله داد تركمن ، عبدالعزيز ساغري ، حاجي عبدالسلام شندندي بشیراحمد سلطانی ریس جنبش جوانان هرات و تعدادي ديگر از علما ، موي سفيدان و  جوانان  با محترم داكتر محمد يوسف نورستاني والي هرات ، جنرال عصمت الله عليزي قومندان امنيه هرات ، كميسيون مشترك احزاب سياسي ، نهاد هاي مدني و شخصيت هاي با نفوذ هرات بطور جداگانه ديدار و ملاقات نمودند . ضمن اعلام حمايت ازسياست هاي دولت مركزي و حاكميت محلي هرات كه اشخاص صالح و مسلكي در راس اداره امور قرار دارند خواستار تامين امنيت در روز انتخابات شدند. همچنان عملیات مشترک اخیر نیرو های اردوی ملی پولیس ملی و امنیت ملی هرات را مبنی بر تصفیه و پاکسازی ولسوالی های گذره و پشتون زرغون را از وجود عناصر اخلالگر و نا راضیان دولت که منجر به کشته شدن غلام یحیی اکبری قومندان عمومی طالبان در هرات و تعدادی از همراهان خارجی وی و دستگیری بشیر قناعت جلاد طالبان درهرات و تسلیمی بیش از سیصدتن از افراد مسلح غیر مسول شد مهم و ارزنده برشمردند و خواستار این گردیدند که دیگر نیرو های امنیتی به اخلالگران اجازه فعالیت نداده و در مناطق شکننده پوسته های امنیتی ایجاد کنند تا ملت شریف و متدین هرات بتوانند با خاطر آسوده به پای صندوق های رای رفته و سرنوشت خویش را تعین نمایند.

 

تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک

قالب وبلاگ وبلاگ اسکین قالب بلاگفا قالب میهن بلاگ وبلاگ نویسان سرگرمی بازی اس ام اس فال تعبیر خواب قالب وبلاگ کد موزیک ساخت کد صوتی موسیقی بی کلام نوحه چت مترجم سایت زیباساز آموزش وبلاگ یاهو آمار فال حافظ تعبیر خواب گوگل ساعت رنک ماوس تغییر شکل ماوس ایجاد گالری اوقات شرعی تاریخ تقویم فونت تماس پرچم تصویر روز آی پی آب و هوا دیکشنری طالع ازدواج جمله تصادفی آپلود عکس دانستنی حدیث قالب بلاگ اسکای فروشگاه اينترنتي ايران آرنا